Guldpris 2014

Under 2014 steg priset på guld  19%. Från att ha noterat årslägsta i början av januari steg till en notering sista dagen på  296,86. Priset låg under året på två platåer för att i slutet av året stiga. 2014 såg ut enligt följande:

Ser vi till Q1 så stiger priset på guld initialt för att sedan dala under slutskedet av perioden. Under Q2 däremot ser vi motsatsen från förgående period. Initialt trevande priser för att i slutet av perioden öka. Vilket det andra kvartalet att vara positivt sett till värdeutvecklingen. Q3 sker inte några större förändringar, något negativ utveckling av priset. Under det sista kvartalet sker en positiv utveckling under november och december.