Guldpris 2013

Här hittar du en summering av guldpriset under 2013. Under 2013 bröts guldpriset den positiva trenden som varat i flera år. Och guldpriset sjönk sett till samtliga fyra kvartalen. Första kvartalet sjönk guldpriset och trenden bröts inte förrän i mitten av andra kvartalet. Andra kvartalet gick gulpriset ner totalt sett och en årslägst notering inträffade. Under tredje kvartalet låg guldpriset stilla. Mitten av kvartalet var visserligen guldet på väg upp igen men sjönk tillbaka i slutet av perioden. Sista kvartalet på året sjönk återigen guldet mot en årslägst notering. Därmed var en uppåtgående trend bruten.

Guldpris 2013