Guldpris 2012 - Höga toppar och djupa dalar

Guldpris 2012 - här hittar du guldpris under hela 2012. Under 2012 ökade återigen guldpriset på den internationella marknaden. Om vi tittar på första kvartalet så steg priset dramatiskt till att i slutet av samma kvartal minska nästan i samma takt. Q2 sjönk priset och en ny bottennotering för 2012 sattes. Det tredje kvartalet ökade guldpriset återigen och i slutet av perioden steg priset kraftigt. I slutet av året däremot så sjönk priset igen. Sett till hela året var det ett turbulent år, en många toppar och dalar. Totalt steg dock guldpriserna ännu en gång - även om inte lika mycket som föregående år.

Guldpris 2012

Guldpris 2012