Guldpris 2010

Här hittar du hur guldpris 2010 såg ut. Guldpriset under 2010 steg till stora delar över året. Enbart första kvartalet kom in under öppningspriset för kvartalet, de övriga kvartalen kon in högt över ingångsvärdena. Q1 noterades också för det lägsta värdet under året. Q1 slutade med lite minus jämfört med ingångsvärdet. Kvartalet bjöd på en rad svängningar. Andra kvartalet däremot ökade priserna återigen. Q3 började med en nedgång men avslutade starkt. Under årets sista kvartal noterades årets högsta notering.

Guldpris 2010

Guldpris 2010