Guldpris 2009 - Ökning

Här hittar du guldpris under hela 2009. Guldpris steg under 2009 och sett till samtliga kvartal så kom utgångspriset att vara högre än ingångsvärdena. Året började med att guldpriset gick ner något medan i slutet av kvartalet återigen ta fart. En bottennotering noterades under första kvartalet under 2009. Andra kvartalet bjöd även det på en stabil ökning. Under tredje kvartalet ökade guldet sakta med säkert. Sista kvartalet böjd på en kraftigare ökning och även en toppnotering för året. Priserna sjönk visserligen i slutet av sista kvartalet med totalt sett var det en start avslutning på året.

Guldpris 2009

Guldpris 2009