Dela på: Facebook Google+

Guld – Aurum

Guld har genom alla tiden varit ett betydelsefullt betalningsmedel – guldpriser genom tiderna. Förutom som tillgång har metallen varit perfekt för smycken, kompakt, mjukt och glänsande.

Guld är ett grundämne och har den kemiska beteckningen AU. Över 70% av guldet som utvinns hamnar i guldsmycken, 11% går till industriell användning och 13% räknas som rena investeringar.

Användning av guld

Rent guld (24 karat) är gul färgat och det är först när andra metaller blandas in som en annan färg uppstår. Förutom förändringar i färg ökar även guldets hårdhet. Och därmed blir metallen lämplig för att göra till exempel smycken eller olika industriella användningsområden. Utan hjälp från andra metaller hade till exempel smycken fallit sönder väldigt enkelt då guld är en mjuk metall.  Guld är en av de tyngsta metallerna med en densitet på 19,32. Har du möjlighet att fylla en mjölkpaket så kommer den att väga 20 kilo. Läs mer

Guldets historiska betydelse

Ser vi tillbaka i historien så har denna ädla metall spelat en central roll. I Egypten användes guld för att skapa konst. Och metallen hämtades hem med hjälp av expeditioner. I Sverige finns det tecken på att guldet har använts i minst 4000 år. För att våra förfäder skulle kunna bearbeta eller smälta guldet krävdes en temperatur högre än 1063 C, det vill säga smältpunkten för guld.

I moderna tider har guldet också utvunnits genom stora ansträngningar. Länder som Mexiko, Brasilien, Peru, Chile och Colombia har stora fyndigheter av denna åtråvärda metallen. I mitten av 1800 talet var det de Amerikanska fyndigheterna som lockade människor till äventyr.

Guld Gruvor

Idag finns det ett antal länder (Kina, Australien och Ryssland) som producerar stora delar av världens guldproduktion. Guldgruvor som med hjälp av stora maskiner utvinner guld ur underjorden på ett kostnadseffektivt sätt.

Dela på: Facebook Google+

Kommentera