Kategoriarkiv: Guldpris Historiskt

Guldpris 2013

Här hittar du en summering av guldpriset under 2013. Under 2013 bröts guldpriset den positiva trenden som varat i flera år. Och guldpriset sjönk sett till samtliga fyra kvartalen. Första kvartalet sjönk guldpriset och trenden bröts inte förrän i mitten av andra kvartalet. Andra kvartalet gick gulpriset ner totalt sett och en årslägst notering inträffade. Under tredje kvartalet låg guldpriset stilla. Mitten av kvartalet var visserligen guldet på väg upp igen men sjönk tillbaka i slutet av perioden. Sista kvartalet på året sjönk återigen guldet mot en årslägst notering. Därmed var en uppåtgående trend bruten.

Guldpris 2013

 

Guldpris 2009 - Ökning

Här hittar du guldpris under hela 2009. Guldpris steg under 2009 och sett till samtliga kvartal så kom utgångspriset att vara högre än ingångsvärdena. Året började med att guldpriset gick ner något medan i slutet av kvartalet återigen ta fart. En bottennotering noterades under första kvartalet under 2009. Andra kvartalet bjöd även det på en stabil ökning. Under tredje kvartalet ökade guldet sakta med säkert. Sista kvartalet böjd på en kraftigare ökning och även en toppnotering för året. Priserna sjönk visserligen i slutet av sista kvartalet med totalt sett var det en start avslutning på året.

Guldpris 2009

Guldpris 2009

Guldpris 2010

Här hittar du hur guldpris 2010 såg ut. Guldpriset under 2010 steg till stora delar över året. Enbart första kvartalet kom in under öppningspriset för kvartalet, de övriga kvartalen kon in högt över ingångsvärdena. Q1 noterades också för det lägsta värdet under året. Q1 slutade med lite minus jämfört med ingångsvärdet. Kvartalet bjöd på en rad svängningar. Andra kvartalet däremot ökade priserna återigen. Q3 började med en nedgång men avslutade starkt. Under årets sista kvartal noterades årets högsta notering.

Guldpris 2010

Guldpris 2010

 

Guldpris 2011

Guldpris 2011 - Här hittar du guldpris under hela 2011. Under 2011 ökade återigen priset för guldet sett över hela året. Även om det återigen bjöds på dramatiska svängningar i tredje kvartalet. Första kvartalet ökade visserligen priset något men under väldigt kontrollerade former. Andra kvartalet under 2011 var även det något plus. Q3 däremot ökade priserna i en betydligt brantare takt och en toppnotering för året noterades. Slutet av tredje kvartalet bjöd på ett brant tapp för guldpriser åter igenom. Årets sista kvartal slutade på minus då de sista veckornas handel medförde ett tapp för guldet.

Guldpris 2011

Guldpriset för 2011

Guldpris 2012 - Höga toppar och djupa dalar

Guldpris 2012 - här hittar du guldpris under hela 2012. Under 2012 ökade återigen guldpriset på den internationella marknaden. Om vi tittar på första kvartalet så steg priset dramatiskt till att i slutet av samma kvartal minska nästan i samma takt. Q2 sjönk priset och en ny bottennotering för 2012 sattes. Det tredje kvartalet ökade guldpriset återigen och i slutet av perioden steg priset kraftigt. I slutet av året däremot så sjönk priset igen. Sett till hela året var det ett turbulent år, en många toppar och dalar. Totalt steg dock guldpriserna ännu en gång - även om inte lika mycket som föregående år.

Guldpris 2012

Guldpris 2012